O Access Consciousness

Modalita Access Consciousness® vychází z jiných principů vnímání lidského bytí, než je v našich středoevropských hlavách zvykem. Soustřeďuje se na vědomou volbu životních kroků a tvorbu vlastní reality. Opouští posuzování, hodnocení a polaritu v pohledech na svět kolem nás a v nás. Access Bars® je základní metodou Access Consciousness. Jemně uvolní bloky v těle i mysli pomocí doteků na 32 bodech na hlavě. Je metodou, která bez nadsázky mění lidské životy! Access Tělesné procesy významně umožňují tělu propustit destruktivní vzorce a najít své života schopné nastavení. Access Bars a další nástroje Access Consciousness fungují na bázi osobního života i v pracovních týmech jako ladící prostředek. Uvolní tlak, nervozitu či nedůvěru a tím umožní pracovní flow a radost z práce. Vyjasňují život, ukazují další možnosti a tím nás vedou k volbě, které vytvoří víc pro nás, pro ostatní a tím i pro planetu. Vím co lidské hlavy i těla trápí a ukazuji možnosti, jak to změnit. Věnuji se osobním i firemním týmovým facilitacím a mentoringu. Více můžete nalézt na mém blogu.

Access Bars®

Dotek na správných 32 bodech na hlavě způsobí silné zklidnění, zpomalení mozkových vln. Odcházejí tíživé myšlenky. Získáváme nadhled a odstup od situací, ve kterých se opakovaně ztrácíme. Získáváme znovu schopnost vědět, co je třeba dělat. Znovu se umíme rozhodovat a činit kroky, které nás posunou vpřed. Účinky přetrvávají několik týdnů a nástroje, které Access poskytuje se násobí, když je používáme.

Jedno sezení  Access Bars s verbální facilitací trvá 120 minut.

Cena za 1 sezení:  2 000 Kč

Je vhodné pro rychlou  intervenci, jednorázové odlehčení stavu, odemknutí klíčových brzdících omezení, ukázaní jiných možností.

3 sezení – balíček:  5 500 Kč

6 sezení – balíček:  11 000 Kč

Balíčky jsou vhodné pro jasnou změnu a posun ve vnímání sebe, životních situací a věcí, které klienta tíží delší dobu ( vztahy, práce, rodina, podnikání, tělo, emoce).

Access Energetic Facelift

Jemný a zároveň pevně kontaktní energetický dotyk v oblasti hrudi, krku, šíje, obličeje a hlavy spouští vitalizující procesy, mění vibrace tkání a tím výrazně mění výraz tváře. Působí na kvalitu pleti a energii celého těla. Zcela nový způsob, jak omládnout doslova pod rukama. Efekt cítíte v celém těle, v hlavě je klid a ticho. Tělo se samo rozpomíná na samovitalizující schopnosti.

Jedno sezení Access Energetic  Facelift s verbální facilitací trvá cca 120 minut.

Cena za 1 sezení:  2000 Kč

Je vhodné pro vyzkoušení efektu na celkové vyzařování uvolněných rysů obličeje, rozzářených očí a vjemů v těle i hlavě .

3 sezení – balíček: 5 500 Kč

6 sezení -balíček: 11 000 Kč

Balíčky Access Faceliftu umožní jasné změny vnímaní svého těla, změny rysů tváře a pleti v uvolnění, ukáží jak může naše tělo a tvář jinak fungovat, zářit a měnit se.

Access Tělesné Procesy

Procesy se spouští na těle klienta dotekem. Tělo mne vede a umožní změny, na které je připraveno. Procesy pomáhají nastartovat tělu vlastní sebe-uzdravující energii. Postupně bude klient více ve spojení se svým tělem a bude VĚDĚT jak jej slyšet. Procesy výborně fungují při potížích s imunitou, chronickými nemocemi a poúrazových stavech. Také mění historicky uzamčená nastavení na bolest, únavu či trauma.

Řada Access procesů působí na tkáně, kosti, orgány, jizvy, převzaté „genetické“ tělesné symptomy. 

Jedno sezení Tělesných procesů s verbální facilitací trvá 120 minut.

Facilitace umožní dostat se k podstatě potíží a uvolnit fixní úhly pohledu na tělo jeho „vady“.

Cena sezení: 2000 Kč / 120 minut

Jedno sezení je vhodné při akutním stavu.

3 sezení – balíček: 5 500 Kč

6 sezení – balíček: 11 000

Balíčky umožní kombinaci různých Access procesů.

Ty jsou voleny podle stavu klienta a podle toho co se ukáže při úvodní verbální facilitaci při každé návštěvě.

ESSE - Energetická syntéza

ESSE – celým názvem dle Access – Energetic Synthesis of Structural Embodiment –   je unikátní práce s tělem a všemi energiemi, které je ochotno přijmout.

ESSE rozpouští blokády uložené hluboko v těle, ve fasciích a tím umožní je ze systému uvolnit a propustit. Pracuje se fyzicky, s dotykem a jemným tlakem.

Při ESSE využívám pomalých pohybů jdoucích do hloubky tkání a struktur těla. ESSE uvolňuje soudy, které máme v těle v daném místě uzamčené. Dáváme tělu možnost jít tam, kde může fungovat z většího prostoru. ESSE působí jako vydatná masáž, která tělo znovuzrodí. 

Je to unikátní technika, která nemá v ČR ekvivalent. 

ESSE vede tělo zpět k tomu, co ví, s čím se narodilo, co umělo a stále umí. 

Při sezení ESSE používám také verbální facilitaci.

Cena sezení: 2 500 Kč / 120 minut

Jedno sezení je vhodné pro akutní stav či vyzkoušení vnímání energií ESSE ve svém těle.

3 sezení – balíček: 7 000 Kč

6 sezení – balíček: 14 000 Kč

Balíčky umožní kontinuální proces změny v tkáních, tělesnou vitalizaci v úrovních struktur. 

Opakované ESSE vede k probuzení klienta k aktivní vlastní změně v životě s tělem.

Access facilitace online

Online facilitace jsou vhodné pro rychlé krizové intervence a případně pro vzdálené klienty.

Používám Access Consciousness verbální nástroje.

Klient obdrží nahrávku, se kterou může dále pracovat.

Cena 1 setkání online: 2000 Kč / max. 60 minut online + čas na zpracování*

Balíček 3 setkání online: 5 500 Kč

(*v ceně je písemné zpracování hlavních bodů setkání a nahrávky facilitace pro další použití u klienta )