O Access Consciousness

Modalita Access Consciousness® vychází z jiných principů vnímání lidského bytí, než je v našich středoevropských hlavách zvykem. Soustřeďuje se na vědomou volbu životních kroků a tvorbu vlastní reality.

Opouští posuzování, hodnocení a polaritu v pohledech na svět kolem nás a v nás. 

Access Bars® je základní metodou Access Consciousness. Jemně uvolní bloky v těle i mysli pomocí doteků na 32 bodech na hlavě. Je metodou, která bez nadsázky mění lidské životy! 

Access Tělesné procesy významně umožňují tělu propustit destruktivní vzorce a najít své života schopné nastavení. 

Access Bars a další nástroje Access Consciousness fungují na bázi osobního života i v pracovních týmech jako ladící prostředek. 

Uvolní tlak, nervozitu či nedůvěru a tím umožní pracovní flow a radost z práce. Vyjasňují život, ukazují další možnosti a tím nás vedou k volbě, které vytvoří víc pro nás, pro ostatní a tím i pro planetu. 

Vím co lidské hlavy i těla trápí a ukazuji možnosti, jak to změnit. 

Více můžete nalézt na mém blogu.

Access Bars®

Dotek na správných 32 bodech na hlavě způsobí silné zklidnění, zpomalení mozkových vln. Odcházejí tíživé myšlenky. Získáváme nadhled a odstup od situací, ve kterých se opakovaně ztrácíme. Získáváme schopnost vědět, co je třeba dál v našem životě dělat. Znovu se umíme rozhodovat a činit kroky, které nás posunou vpřed.

Jedno sezení  Access Bars s verbální facilitací trvá  u mne 120 minut. 

Cena za 1 sezení:  2 500 Kč / 120 minut

Další započatá půlhodina: 500 Kč

Jednorázové sezení je vhodné pro rychlou  intervenci, vyzkoušení změny, rychlé odlehčení stavu, odemknutí klíčových brzdících omezení, ukázaní jiných možností v daný čas.

Cena za 3 sezení – předplacený balíček:  6 600 Kč

Balíček je vhodný pro trvalejší změnu ve vnímání sebe a situací, které klienta tíží delší dobu (vztahy, práce, rodina, podnikání, tělo, emoce)

Klient si odnáší sebou zápis hlavních bodů sezení, facilitační otázky na míru, se kterými dál sám pokračuje v procesu změny.

Access Energetic Facelift

Jemný, kontaktní energetický dotyk v oblasti hrudi, krku, šíje, obličeje a hlavy spouští vitalizující procesy, mění vibrace tkání a tím výrazně mění výraz tváře.

Působí na kvalitu pleti a energii celého těla. Zcela nový způsob, jak omládnout doslova pod rukama. Efekt cítíte v celém těle, v hlavě je klid a ticho. Tělo se samo rozpomíná na samovitalizující schopnosti.

Jedno sezení Access Energetic  Facelift s verbální facilitací trvá cca 120 minut.

Cena za 1 sezení:  2 500 Kč / 120 minut

Jedno sezení je vhodné pro vyzkoušení změny relaxace rysů obličeje, rozzáření očí a přijetí nových vjemů v těle i hlavě .

Cena za 3 sezení – předplacený balíček: 6 600 Kč

Využití balíčku Access Faceliftu umožní hlubší uvolnění a rozzáření rysů tváře, pleti a očí. Umožní prožitek, jak může naše tělo a tvář jinak fungovat, zářit a měnit se. Energie tohoto procesu je celotělová a vrací nás do blízkého spojení s vlastním tělem.

Klient si odnáší sebou zápis hlavních bodů sezení, facilitační otázky na míru, se kterými dál sám pokračuje v procesu změny.

Access Tělesné Procesy

Access tělesné procesy pomáhají nastartovat tělu vlastní sebe-uzdravující energii. Vrací nás více ke spojení se svým tělem a schopnosi jej slyšet. Procesy výborně fungují při potížích s imunitou, chronickými nemocemi a poúrazových stavech. Také mění historicky uzamčená nastavení na bolest, únavu či trauma.

Řada Access procesů působí na tkáně, kosti, orgány, jizvy, převzaté „genetické“ tělesné symptomy. 

Jedno sezení Tělesných procesů s verbální facilitací trvá 120 minut.

Facilitace umožní dostat se k podstatě potíží a uvolnit fixní úhly pohledu na tělo jeho „vady“.

Cena sezení: 2 500 Kč / 120 minut 

Další započatá půlhodina:  500 Kč

Jedno sezení je vhodné při akutním stavu.

Cena za 3 sezení – předplacený balíček: 6 600 Kč

Balíčky umožní návaznost či kombinaci různých Access procesů.

Ty jsou voleny podle stavu klienta a podle toho, co se ukáže při úvodní verbální facilitaci při každé návštěvě.

Klient si odnáší sebou zápis hlavních bodů sezení, facilitační otázky na míru, se kterými dál sám pokračuje v procesu změny.

ESSE - Energetická syntéza

ESSE – celým názvem dle Access – Energetic Synthesis of Structural Embodiment – je unikátní práce s tělem a všemi energiemi, které je ochotno přijmout a také uvolnit.

ESSE rozpouští blokády uložené hluboko v těle, ve fasciích, tím umožní je ze systému uvolnit a propustit. Pracuje se fyzicky, s dotykem a jemným tlakem.

Při ESSE využívám pomalých pohybů jdoucích do hloubky tkání a struktur těla. ESSE uvolňuje soudy, které máme v těle v daném místě uzamčené. Dáváme tělu možnost jít tam, kde může fungovat z většího prostoru. ESSE působí jako vydatná a zároveň jemná masáž, která tělo znovuzrodí. 

Je to unikátní technika, která nemá v ČR ekvivalent. 

ESSE vede tělo zpět k tomu, co ví, s čím se narodilo, co umělo a stále umí. 

Při sezení ESSE používám také verbální facilitaci.

Cena sezení: 2 500 Kč / 120 minut

Jedno sezení je vhodné pro akutní stav či vyzkoušení vnímání energií ESSE ve svém těle.

Cena za 3 sezení – balíček: 6 600 Kč

Balíčky umožní kontinuální proces změny v tkáních, tělesnou vitalizaci v úrovních struktur. 

Opakované ESSE vede k probuzení klienta k aktivní vlastní změně v životě s tělem.

Klient si odnáší sebou zápis hlavních bodů sezení, facilitační otázky na míru, se kterými dál sám pokračuje v procesu změny.

Facilitace s SOP - Symfonie možností

Energie SOP – Symfonie možností a facilitace s ní jsou jemné a hluboké zároveň.

Jde o techniku Access Consciousness pro živá sezení i vzdálené klienty.

Neuvěřitelně jemně rozvibruje energii v těle a uvolní bloky na úrovni mentální, kognitivní, psychické i fyzické.

Klient si stanoví svůj záměr, co chce řešit, odlehčit, změnit, posunout.

Pracuji na jeho těle, jemným kontaktem i bezkontaktně.

SOP je krásnou technikou vhodnou i pro lidi, kteří jsou silně citliví, vnímaví nebo intenzivně reagují na cizí energie, na doteky, je pro ně nepříjemný větší fyzický kontakt.

Cena 1 setkání: 2 200 Kč / max. 90 minut 

Cena 3 setkání  předplacený balíček: 6 000 Kč

Klient si odnáší sebou zápis hlavních bodů sezení, facilitační otázky na míru, se kterými dál sám pokračuje v procesu změny.

Facilitace online

Online facilitace jsou vhodné pro rychlé krizové intervence a případně pro vzdálené klienty.

Používám Access Consciousness verbální nástroje a postupy konceptu Nenásilné komunikace.

Klient obdrží nahrávku, se kterou může dále pracovat.

Cena 1 setkání online: 2 200 Kč / max. 60 minut online + čas na zpracování*

Cena 3 setkání online – předplacený balíček: 6 000 Kč

V ceně je písemné zpracování hlavních bodů setkání a audio nahrávky facilitace pro další použití. 

Klient si je opakovaně pouští po dobu několika týdnů a sám vnímá při dalším poslechu jiné věci, slyší a  pokaždé získá jiné uvědomění, které jeho situaci mění, posouvá a ukazuje další možnosti.

Online forma je vhodná i pro obdržení SOP – Symfonie možností.

Pracuji takto s lidmi z celého světa a je pokaždé dojemné, jak energie, napojení a společná expanze nezná vzdálenosti.