Denisa Bláhová

Jsem facilitátorka, mentorka a propojovatelka. 

Pracuji s jednotlivci i skupinami. 

Pomáhám rozklíčovat a naporcovat těžké situace v osobní i profesní oblasti.

Pomáhám otevřít komunikaci v týmech, firmách, rodinách a najít první krok k řešení tam, kde se to jeví nemožné změnit. 

Ukazuji klientům, jak mohou také vidět své věci v jiných souvislostech a tím přejít od odporu k možnostem. 

***

Jsem tvůrce prostoru pro nové možnosti. 

Ukazuji cestu, nabízím jiné směry, naslouchám, nacházím spojení tam, kde chybí.

Nezachraňuji, nepoučuji, neučím a nepomáhám.

Po více než 20 letech, pracovně strávených na manažerských pozicích ve velkých a středních výrobních firmách, jsem na sobě poznala účinky dlouhodobého stresu, tlaku  a stav vyhoření. Rozhodla jsem se změnit životní návyky a cesty. Chtěla jsem žít více život podle sebe a úplně jsem nevěděla jak na to. 

V té době jsem poznala modalitu Access Consciousness, techniky Nenásilné komunikace podle Marshalla B. Rosenberga a také se plněji vrátila k józe v profesionálním výcviku.

Od roku 2017 pracuji aktivně s živými klienty s těmito metodami a nástroji, které kombinuji tak, aby vedly k radosti ze života, vlastní síle klienta a podpořili jeho kompetence v osobním i profesním životě.

Své zkušenosti z manažerských pozic a nástroje Access Consciousness využívám při facilitacích i mentoringu, který tím získává pro klienta dynamiku a jinou perspektivu. Podnikatelský a firemní svět je plný lidí, kteří hledají rovnováhu, lehkost s tělem a také často sami sebe.

Umím v tom být průvodcem a usnadňuji jejich cestu. Těší mne, když lidé ode mne odcházejí s něčím, o čem mohou dál přemýšlet, je jim lehčeji a cítí se být silnějšími sami v sobě. Baví mne pracovat s klienty, na jejich privátních i profesních situacích,  kteří vědí a věří, že sami mohou měnit svůj život.

Jóga mi v tom všem umožňuje vidět na jiných tělech co jim chybí a trápí je a zároveň skrze její techniky mohu ukázat lidem jak to lze měnit a jak se cítit lépe v běžném životě, v práci i soukromí.