Denisa Bláhová

Jsem facilitátor, mentor a propojovatel. 

Mám schopnost vidět věci v jiných souvislostech. 

Otevírám nové dveře i vrata. 

Jsem tvůrce prostoru pro nové možnosti. 

Ukazuji cestu, nabízím jiné směry, naslouchám, nacházím spojení tam, kde chybí.

Nezachraňuji, nepoučuji, neučím a nepomáhám.

Od roku 2017 pracuji aktivně s metodou Access Bars® pocházející z USA, která je součástí celkového konceptu Access Concsiousness® .

Lidské tělo a jeho stav, který umíme sami ovlivnit, mne zajímá odjakživa.

V dětství mne sportovní gymnastika naučila práci s tělem, s jeho možnostmi i bolestí, posunula vnímaní hranic na tělesné i mentální úrovni.

Později jsem jako lektorka aerobiku a strečinku mohla být u toho, jak jiní lidé pracují se svým tělem, jak jej cítí či vůbec necítí, kde jsou jejich hranice skutečné a nastavené.

V té době jsem objevila také jógu a její relaxační techniky. Józe a meditacím  se věnuji dodnes také na lektorské bázi.

Po více než 20ti letech pracovně strávených na manažerských pozicích ve dvou velkých firmách a jedné střední jsem na sobě poznala účinky dlouhodobého stresu a stav vyhoření.

Rozhodla se změnit životní návyky a vnímání svého těla.

V té době jsem poznala modalitu Access Consciousness.

To mne naprosto okouzlilo a výrazně změnilo můj náhled na život. 

Jako bych se vrátila někam, kde to znám.

Své zkušenosti z manažerských pozic a nástroje Access Consciousness využívám při osobních facilitacích i mentoringu, který tím získává pro klienta dynamiku a jinou perspektivu.

Těší mne, když lidé ode mne odcházejí s něčím, o čem mohou dál přemýšlet.

Baví mne pracovat s klienty, kteří vědí a věří, že sami mohou měnit svůj živo